Bodový systém řidičů v ČR

Vytvořeno: 09 prosinec 2015
Zobrazení: 1138

Trestné body eviduje registr řidičů a za přestupky jsou přičteny. Při porušení více pravidel najednou je sankciováno nejzávažnější z nich. Pokud řidič neporuší pravidla provozu po dobu 12 měsíců od posledního porušení, jsou mu 4 body odečteny.


Řidiči, kteří mají méně než deset bodů a nedopustili se porušení pravidel za více než pět bodů, mohou odečíst 3 body doložením splnění školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy (maximálně však jedenkrát za rok).
Po dosažení 12 bodů je řidiči odebrán řidičský průkaz. Po jednom roce od odebrání může řidič požádat o vrácení, podmínkou pro vrácení je přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření. Řidičský průkaz vydaný jiným státem není při dosažení 12 trestných bodů odebrán, ale ztrácí platnost na dobu 12 měsíců, tj. jeho držitel nesmí v České republice po tuto dobu řídit.

 

2 body
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec
Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil


3 body
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
Překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec


4 body
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů
Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
Při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

5 bodů
Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

7 bodů
Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
Neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života
Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
Neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby
Odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou
Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

Uložit
Cookies uživatelské preference
Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tím, že tyto stránky dále používáte, s tím souhlasíte.
OK
Odmítnout vše
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webu a k pochopení jeho fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout