S účinností od 1.11.2015 vešla v platnost novela vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Největší změnou jsou zkoušky u skupiny vozidel AM, A1, A2, a A. V první části zkoušky z praktické jízdy, jsou přesně dané úkony, které žadatelé musí splnit na zkušební ploše bez účasti komisaře na zadním sedadle motocyklu.

Více

Pro jízdu v početnější skupině je nutné dodržet pravidla jízdy v koloně. Hlavní je bezpečnost všech účastníků a předejde se i dalším zmatkům.
Jezdci v koloně vytvoří dvouřadou skupinu, která je uspořádána stylem zip nebo můžeme říct cik-cak. Tato formace dává bezpečný prostor pro manévrování a zabraňuje ostatním řidičům tuto formaci narušovat předjížděním.

Více