Svátky v Evropě 2024

  albanie AL    Albánie     1.1.
2.1.
3.1.
14.3.
22.3.
31.3.
1.4.
1.5.
5.5.
6.5.
16.6.
17.6.
5.9.
28.11.
29.11.
8.12.
9.12.
25.12.
   Nový rok
Nový rok
Nový rok
Den jara
Nevruz
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Eid al-Fitr
Svátek práce
Pravosl. velikonoční neděle
Pravosl. velikonoční pondělí
Eid al-Adha
Eid al-Adha
Den sv. Terezy
Den vlajky a nezávislosti
Den osvobození
Den osvobození
Národní den mládeže
Vánoce
                 
  andorra AND    Andorra     1.1.
6.1.
12.2.
14.3.
29.3.
1.4.
1.5.
20.5.
15.8.
8.9.
1.11.
8.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Tři králové
Karneval
Den ústavy
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Svatodušní pondělí
Nanebevzetí Panny Marie
Národní den
Svátek všech svatých
Neposkvrněné početí
Vánoce
Vánoce
                 
  belgie B   Belgie     1.1.
1.4.
1.5.
9.5.
20.5.
21.7.
15.8.
1.11.
11.11.
25.12.
   Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní pondělí
Národní den
Nanebevzetí Panny Marie
Svátek všech svatých
Den příměří
Vánoce
                 
  belorusko BY   Bělorusko     1.1.
2.1.
7.1.
8.3.
1.5.
9.5.
14.5.
3.7.
7.11.
25.12.
   Nový rok
Nový rok
Pravoslavné Vánoce
MDŽ
Svátek práce
Den vítezství
Radonitsa
Den nezávislosti
Den říjnové revoluce
Vánoce
                 
  bosna a hercegovina BiH   Bosna
  a Hercegovina
    1.1.
2.1.
6.1.
7.1.
9.1.
14.1.
1.3.
31.3.
1.4.
10.4.
1.5.
2.5.
3.5.
5.5.
6.5.
9.5.
16.6.
1.11.
21.11.
25.11.
25.12.
   Nový rok
Nový rok
Pravoslavné Vánoce
Pravoslavné Vánoce
Den Republiky
Pravosl. Nový rok
Den nezávislosti
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Ramadan Bajram
Svátek práce
Svátek práce
Pravosl. Velký pátek
Pravosl. velikonoční neděle
Pravosl. velikonoční pondělí
Den vítězství
Kurban Bajram
Svátek všech svatých
Den Daytonské dohody
Den státnosti
Vánoce
                 
  bulharsko BG   Bulharsko     1.1.
3.3.
4.3.
1.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
6.5.
24.5.
6.9.
22.9.
23.9.
1.11.
24.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Den osvobození
Den osvobození
Svátek práce
Pravosl. Velký pátek
Pravosl. velikonoční sobota
Pravosl. velikonoční neděle
Pravosl. velikonoční pondělí
Den sv. Jiří, Den armády
Den kultury a gramotnosti
Den sjednocení
Den nezávislosti
Den nezávislosti
Den vůdců národ. obrození
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
                 
  cerna hora MNE    Černá Hora    1.1.
2.1.
6.1.
7.1.
8.1.
1.5.
2.5.
3.5.
6.5.
21.5.
22.5.
13.7.
15.7.
   Nový rok
Nový rok
Pravoslavný Štědrý den
Pravoslavné Vánoce
Pravoslavné Vánoce
Svátek práce
Svátek práce
Pravosl. Velký pátek
Pravosl. velikonoční pondělí
Den nezávislosti
Den nezávislosti
Národní den
Národní den
                 
  ceska republika CZ    Česká republika     1.1.
29.3.
1.4.
1.5.
8.5.
5.7.
6.7.
28.9.
28.10.
17.11.
24.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok, Den obnovy čs státu
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítezství
Den Cyrila a Metoděje
Den upálení Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku Československa
Den boje za svob.a demokr.
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
                 
  dansko DK    Dánsko     1.1.
28.3.
29.3.
31.3.
1.4.
9.5.
19.5.
20.5.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle
Svatodušní pondělí
Vánoce
Vánoce
                 
  estonsko EST    Estonsko     1.1.
24.2.
29.3.
31.3.
1.5.
19.5.
23.6.
24.6.
20.8.
24.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Den nezávislosti
Velký pátek
Velikonoční neděle
Svátek jara
Svatodušní neděle
Den vítězství
Den sv. Jana
Den obnovy nezávislosti
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
                 
  finsko FIN    Finsko    1.1.
6.1.
29.3.
31.3.
1.4.
1.5.
9.5.
19.5.
21.6.
22.6.
2.11.
6.12.
24.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Tři králové
Velký pátek
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Květnový den
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle
Svatojánská noc
Den slunovratu
Svátek všech svatých
Den nezávislosti
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
                 
  francie F    Francie    1.1.
29.3.
1.4.
1.5.
8.5.
9.5.
19.5.
20.5.
14.7.
15.8.
1.11.
11.11.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle
Svatodušní pondělí
Velká francouzská revoluce
Nanebevzetí Panny Marie
Svátek všech svatých
Den příměří
Vánoce
Vánoce
                 
  chorvatsko HR    Chorvatsko     1.1.
6.1.
31.3.
1.4.
1.5.
30.5.
30.5.
22.6.
5.8.
15.8.
1.11.
18.11.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Tři králové
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den státnosti
Boží tělo
Den antifašistic. odporu
Den vítězství
Nanebevzetí Panny Marie
Svátek všech svatých
Vzpomínkový den
Vánoce
Vánoce
                 
  irsko IRL    Irsko    1.1.
5.2.
17.3.
1.4.
6.5.
3.6.
5.8.
28.10.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Den sv. Brigidy
Den sv. Patrika
Velikonoční pondělí
První květnové pondělí
První červnové pondělí
První srpnové pondělí
Poslední říjnové pondělí
Vánoce
Vánoce
                 
  island IS    Island    1.1.
28.3.
29.3.
1.4.
25.4.
1.5.
9.5.
19.5.
20.5.
17.6.
5.8.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
   Nový rok
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Velikonoční pondělí
První letní den
Svátek práce
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle
Svatodušní pondělí
Den nezávislosti
Den obchodu
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
Nový rok
                 
  italie I    Itálie    1.1.
6.1.
31.3.
1.4.
25.4.
1.5.
2.6.
15.8.
1.11.
8.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Zjevení Páně
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Den osvobození
Svátek práce
Den republiky
Nanebevzetí Panny Marie
Svátek všech svatých
Neposkvrněné početí
Vánoce
Vánoce
                 
  kypr CY    Kypr     1.1.
6.1.
18.3.
25.3.
1.4.
1.5.
3.5.
5.5.
6.5.
24.6.
15.8.
1.10.
28.10.
24.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Tři králové
Pravosl. Zelené pondělí
Den nezávislosti
Národní den
Svátek práce
Pravosl. Velký pátek
Pravosl. velikonoční neděle
Pravosl. velikonoční pondělí
Pravosl. Svatodušní pondělí
Nanebevzetí Panny Marie
Den nezávislosti
Den Ochi
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
                 
  litva LT    Litva    1.1.
16.2.
11.3.
31.3.
1.4.
1.5.
5.5.
2.6.
24.6.
6.7.
15.8.
1.11.
24.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Den nezávislosti
Den obnovy nezávislosti
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den matek
Den otců
Den sv. Jana
Den státu
Nanebevzetí Panny Marie
Svátek všech svatých
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
                 
  lotysko LV    Lotyšsko    1.1.
29.3.
1.4.
1.5.
4.5.
23.6.
24.6.
18.11.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
   Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den obnovy nezávislosti
Letní slunovrat
Den sv.Jana
Den nezávislosti
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
Nový rok
                 
  lucembursko L    Lucembursko    1.1.
1.4.
1.5.
9.5.
9.5.
20.5.
23.6.
15.8.
1.11.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den Evropy
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní pondělí
Národní den
Nanebevzetí Panny Marie
Svátek všech svatých
Vánoce
Vánoce
                 
  madarsko H    Maďarsko    1.1.
15.3.
29.3.
1.4.
1.5.
20.5.
20.8.
23.10.
1.11.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Dev revoluce
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Svatodušní pondělí
Den sv. Štěpána
Den republiky
Svátek všech svatých
Vánoce
Vánoce
                 
  malta M    Malta    1.1.
10.2.
19.3.
29.3.
31.3.
1.5.
7.6.
29.6.
15.8.
8.9.
21.9.
8.12.
13.12.
25.12.
   Nový rok
Ztroskotání sv. Pavla
Den sv. Josefa
Velký pátek
Den svobody
Svátek práce
Sette Giugno
Svátek sv. Petra a Pavla
Nanebevzetí Panny Marie
Den vítězství
Den nezávislosti
Neposkvrněné početí
Den republiky
Vánoce
                 
  moldavie MD    Moldavie    1.1.
7.1.
8.1.
8.3.
1.5.
3.5.
4.5.
9.5.
13.5.
1.6.
27.8.
31.8.
25.12.
   Nový rok
Pravoslavné Vánoce
Pravoslavné Vánoce
MDŽ
Svátek práce
Pravosl. velikonoční neděle
Pravosl. velikonoční pondělí
Den vítezství
Easter of Blajini
Den dětí
Den nezávislosti
Den národního jazyka
Vánoce
                 
  nemecko D    Německo    1.1.
6.1.
29.3.
1.4.
1.5.
9.5.
20.5.
8.6.
15.8.
3.10.
31.10.
1.11.
20.11.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Tři králové
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní pondělí
Boží tělo
Nanebevzetí Panny Marie
Den sjednocní
Den reformace
Svátek všech svatých
Den pokání a modliteb
Vánoce
Vánoce
                 
  nizozemsko NL    Nizozemí     1.1.
29.3.
31.3.
1.4.
27.4.
5.5.
9.5.
19.5.
20.5.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Velký pátek
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Den Královny
Den osvobození
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle
Svatodušní pondělí
Vánoce
Vánoce
                 
  norsko N    Norsko     1.1.
28.3.
29.3.
31.3.
1.4.
1.5.
9.5.
17.5.
19.5.
20.5.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Nanebevstoupení Páně
Den ústavy
Svatodušní neděle
Svatodušní pondělí
Vánoce
Vánoce
                 
  polsko PL    Polsko    1.1.
6.1.
31.3.
1.4.
1.5.
3.5.
19.5.
30.5.
15.8.
1.11.
11.11.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Tři králové
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den ústavy
Svatodušní neděle
Boží tělo
Nanebevzetí Panny Marie
Svátek všech svatých
Den nezávislosti
Vánoce
Vánoce
                 
  portugalsko P    Portugalsko     1.1.
29.3.
31.3.
25.4.
1.5.
30.5.
10.6.
15.8.
5.10.
1.11.
1.12.
8.12.
25.12.
   Nový rok
Velký pátek
Velikonoční neděle
Den osvobození
Svátek práce
Boží tělo
Národní den
Nanebevzetí Panny Marie
Den republiky
Svátek všech svatých
Den obnovy nezávislosti
Neposkvrněné početí
Vánoce
                 
  rakousko A    Rakousko     1.1.
6.1.
1.4.
1.5.
9.5.
20.5.
30.5.
15.8.
26.10.
1.11.
8.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Zjevení páně
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní pondělí
Boží tělo
Nanebevzetí Panny Marie
Národní den
Svátek všech svatých
Neposkvrněné početí
Vánoce
Vánoce
                 
  rumunsko RO    Rumunsko    1.1.
2.1.
6.1.
24.1.
1.5.
3.5.
5.5.
6.5.
1.6.
23.6.
14.6.
15.8.
30.11.
1.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Nový rok
Tři králové
Svaz Rumunských knížectví
Svátek práce
Pravosl. Velký pátek
Pravosl. velikonoční neděle
Pravosl. velikonoční pondělí
Den dětí
Pravosl. Svatodušní neděle
Pravosl. Svatodušní pondělí
Nanebevzetí Panny Marie
Den sv. Ondřeje
Den sjednocení
Vánoce
Vánoce
                 
  rusko RUS    Rusko    1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
7.1.
8.1.
23.2.
8.3.
1.5.
9.5.
12.6.
4.11.
   Nový rok
Nový rok
Nový rok
Nový rok
Nový rok
Pravoslavné Vánoce
Pravoslavné Vánoce
Den obrany vlasti
MDŽ
Svátek práce
Den vítezství
Den Ruska
Den jednoty
                 
  recko GR    Řecko    1.1.
6.1.
18.3.
25.3.
3.5.
5.5.
6.5.
7.5.
23.6.
24.6.
15.8.
28.10.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Tři králové
Pravosl. Zelené pondělí
Den nezávislosti
Pravosl. Velký pátek
Pravosl. velikonoční neděle
Pravosl. velikonoční pondělí
Svátek práce
Pravosl. Svatodušní neděle
Pravosl. Svatodušní pondělí
Nanebevzetí Panny Marie
Den Ochi
Vánoce
Vánoce
                 
  makedonie MK    Severní Makedonie    1.1.
7.1.
8.1.
10.4.
1.5.
6.5.
24.5.
2.8.
8.9.
9.9.
11.10.
23.10.
8.12.
9.12.
   Nový rok
Pravoslavné Vánoce
Pravoslavné Vánoce
Ramadan Bajram
Svátek práce
Pravosl. velikonoční pondělí
Den sv. Cyrila a Metoděje
Den republiky
Den nezávislosti
Den nezávislosti
Den národního povstání
Den revolučního boje
Den sv. Klementa
Den sv. Klementa
                 
  slovensko SK    Slovensko     1.1.
6.1.
29.3.
1.4.
1.5.
8.5.
5.7.
29.8.
1.9.
15.9.
1.11.
17.11.
24.12.
25.12.
26.12.
   Den republiky
Tři králové
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Den vítezství
Den Cyrila a Metoděje
Slovenské národní povstání
Den ústavy
Panna Marie Sedmibolestná
Svátek všech svatých
Den boje za svob.a demokr.
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
                 
  slovinsko SLO    Slovinsko     1.1.
2.1.
8.2.
31.3.
1.4.
27.4.
1.5.
2.5.
19.5.
25.6.
15.8.
31.10.
1.11.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Nový rok
Prešenův den
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Den boje proti okupaci
Květnový den
Květnový svátek
Svatodušní neděle
Národní den
Nanebevzetí Panny Marie
Den reformace
Svátek všech svatých
Vánoce
Vánoce
                 
  srbsko SRB    Srbsko    1.1.
2.1.
7.1.
15.2.
16.2.
1.5.
2.5.
3.5.
6.5.
11.11.
   Nový rok
Nový rok
Pravoslavné Vánoce
Národní den
Národní den
Květnový den
Květnový svátek
Pravosl. Velký pátek
Pravosl. velikonoční pondělí
Den příměří
                 
  spanelsko E    Španělsko    1.1.
6.1.
19.3.
28.3.
29.3.
1.4.
1.5.
15.8.
12.10.
1.11.
6.12.
9.12.
25.12.
26.12.
  Nový rok
Tři králové
Den sv. Josefa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Nanebevzetí Panny Marie
Národní den
Svátek všech svatých
Den ústavy
Neposkvrněné početí
Vánoce
Vánoce
                
  svedsko S    Švédsko    1.1.
6.1.
29.3.
31.3.
1.4.
1.5.
9.5.
19.5.
6.6.
22.6.
2.11.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Tři králové
Velký pátek
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
Květnový den
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle
Národní den
Den slunovratu
Svátek všech svatých
Vánoce
Vánoce
                 
  svycarsko CH    Švýcarsko    1.1.
2.1.
6.1.
1.3.
19.3.
29.3.
1.4.
4.4.
1.5.
9.5.
20.5.
30.5.
23.6.
29.6.
1.8.
15.8.
5.9.
16.9.
1.11.
8.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
   Nový rok
Den sv. Bertcholda
Tři králové
Den republiky
Den sv. Josefa
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Näfelser Fahrt
Svátek práce
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní pondělí
Boží tělo
Nezávislost Jury
Den sv. Petra a Pavla
Národní den
Nanebevzetí Panny Marie
Jeûne genevois
Federální půst
Svátek všech svatých
Neposkvrněné početí
Štědrý den
Vánoce
Vánoce
Nový rok, Den obnovení
                 
  turecko TR    Turecko    1.1.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
23.4.
1.5.
19.5.
19.5.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
15.7.
30.8.
29.10.
   Nový rok
Ramadan Bajram
Ramadan Bajram
Ramadan Bajram
Ramadan Bajram
Den nezávislosti
Svátek práce
Den Mustafy K. Attatűrka
Den sportu a mládeže
Kurban Bayramy
Kurban Bayramy
Kurban Bayramy
Kurban Bayramy
Kurban Bayramy
Den solidarity
Den vítězství
Den republiky
                 
  ukrajina UK    Ukrajina     1.1.
7.1.
8.3.
1.5.
5.5.
6.5.
5.5.
23.6.
24.6.
28.6.
24.8.
26.8.
1.10.
25.12.
   Nový rok
Pravoslavné Vánoce
MDŽ
Svátek práce
Pravosl. velikonoční neděle
Pravosl. velikonoční pondělí
Den vítezství
Pravosl. Svatodušní neděle
Pravosl. Svatodušní pondělí
Den ústavy
Den nezávislosti
Den nezávislosti
Den obránců
Vánoce
                 
  velka britanie GB    Velká Británie     1.1.
2.1.
17.3.
18.3.
29.3.
1.4.
6.5.
27.5.
12.7.
5.8.
26.8.
30.11.
2.12.
25.12.
26.12.
   Nový rok
Nový rok
Den sv. Patrika
Den sv. Patrika
Velký pátek
Velikonoční pondělí
První květnové pondělí
Květnové prázdniny
Den bitvy o Boyne
První srpnové pondělí
Poslední srpnové pondělí
Den sv. Ondřeje
Den sv. Ondřeje
Vánoce
Vánoce
                 
Uložit
Cookies uživatelské preference
Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tím, že tyto stránky dále používáte, s tím souhlasíte.
OK
Odmítnout vše
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webu a k pochopení jeho fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout